Historia klubu

Jeździectwo akademickie – powstanie Koła Miłośników Koni i pierwsze osiągnięcia w latach 1968-1971

Rozwój żywego zainteresowania studentów ówczesnej Wyższej Szkoły Rolniczej w Szczecinie koniem, jego użytkowaniem oraz sportem jeździeckim, datuje się z chwilą zorganizowania przez Dziekanat Wydziału Zootechnicznego i zakład Praktyk pierwszej eksperymentalnej praktyki z zakresu obsługi i użytkowania konia dla studentów II roku Wydziału Zootechnicznego w sierpniu 1968r.

W listopadzie 1968r., na Konferencji Sprawozdawczo-programowej ZSP, został wysunięty projekt utworzenia przy ZSP sekcji, która miałaby na celu upowszechnianie wiedzy o koniu i sporcie jeździeckim na naszej Uczelni.Pierwsze zebranie wszystkich zainteresowanych z udziałem JM Rektora prof. dr J.Dmochowskiego oraz Władz Uczelni i Wydziału Zootechnicznego odbyło się 15.II.1969r. Na zebraniu tym zatwierdzono ostatecznie powstanie Koła Miłośników Koni i wybrano zarząd w osobach:

  • prezes – Stanisław Amernik
  • v-ce prezes - Andrzej Rakowski
  • sekretarz – Janina Filozof
  • członkowie – Michał Putz, Mieczysław Michalski, Tadeusz Jaworski.
  • Honorowym Prezesem i opiekunem Koła z ramienia uczelni został doc.dr Leon Feliński. 

4 marca 1969r. odbyło się zebranie robocze, które miało na celu zorientowanie się w stanie osobowym Koła i ustalenie listy jeżdżących konno w Rolniczych Zakładach Doświadczalnych Uczelni – Lipkach, Ostoji i Rajkowie. Koło Miłośników Koni liczyło w owym czasie 82 członków i dysponowało 8 końmi. Dnia 22 kwietnia 69 roku odbyło się spotkanie członków KMK z prof. Janem Grabowskim, który wygłosił pogadankę na temat: „Historia Rajdów Konnych w Polsce i na Świecie.”  5-11 maja 1969r. odbył się II Ogólnopolski Rajd Konny Szlakiem Bojów I Warszawskiej Dywizji Kawalerii na Wale Pomorskim, organizowany przez Pomorski Okręgowy Związek Jeździecki. W rajdzie tym wzięło udział 7 studentów i 3 pracowników naukowych.   Wakacje były dla członków Koła Miłośników Koni okresem umożliwiającym bezpośredni kontakt z koniem. Studenci Wydz. Zootechnicznego na III semestrze odbywali praktykę obowiązkową z zakresu obsługi, użytkowania i nauki jazdy konnej w Państwowym Stadzie Ogierów w Łobzie. Bardziej zaawansowani spędzali wakacje w Zakładzie Treningowym w Boninie i Stadninie Koni w Nowielicach.